Pwt 4,9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Unikać bałwochwalstwa!
4 9 Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków*.


Przypisy

4,9 - Znaczenie tradycji ustnej (por. Pwt 6,20n; Pwt 32,7; Ps 44[43],2; Ps 78[77],3).

Zobacz rozdział