Pwt 5,33

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Mojżesz pośrednikiem
5 33 Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść.


Zobacz rozdział