Pwt 8,18

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Próba na pustyni
8 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom.


Zobacz rozdział