Rdz 25,19.26

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Narodziny Ezawa i Jakuba
25 19 Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. 26 Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub*. - Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili.


Przypisy

25,26 - Etymologia popularna łączy imię Jaaqob ze słowem aqeb = pięta.

Zobacz rozdział