Rdz 38,15

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Juda i Tamar*
38 15 Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą.


Przypisy

38,1 - Tamar postąpiła zgodnie z prawem chetyckim, które - reguluje małżeństwo obowiązkowe na skutek bezpotomnej śmierci krewnego (por. Pwt 25,5-10) - obejmowało również i teściów. Z niemoralności czynu (oszustwo, danie okazji do grzechu) zapewne nie zdawała ona sobie sprawy, działając w dobrej wierze. Tamar była może Chetytką. Wchodzi ona do rodowodu Chrystusa (Mt 1,3).

Zobacz rozdział