Rdz 46,23

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 23 Syn* Dana: Chuszim.


Przypisy

46,23 - W hebr. formuła: "Synowie". W Lb 26,42; imię to brzmi "Szucham".

Zobacz rozdział