Rdz 6,6

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE NOEGO - POTOP
Boże postanowienie zagłady
6 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się*.


Przypisy

6,6 - Na sposób ludzki uwydatniona słuszność kary.

Zobacz rozdział