Rt 4,11

Booz zaślubia Rut
4 11 * Cały lud zebrany w bramie zawołał: «Jesteśmy świadkami!» a starsi dodali: «Niech Pan uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym w Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem!


Przypisy

4,11 - Szyk wyrazów wg LXX.

Zobacz rozdział