Rt 1,19-21

Noemi i Rut
1 19 Poszły we dwie, aż doszły do Betlejem. A gdy weszły do Betlejem, zawrzało o nich w całym mieście, a kobiety mówiły: «Więc to jest Noemi!» 20 Powiedziała do nich: «Nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara*, bo Wszechmogący* napełnił mnie goryczą. 21 Pełna wyszłam, a pustą sprowadził mnie Pan. Czemu nazywacie mnie Noemi, gdy Pan wydał świadectwo przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą?»


Przypisy

1,20 - "Mara" dosł.: "Gorzka", zapewne powinno być "Mari": "Moja gorycz", jako przeciwstawienie do "Noemi" (por. Rt 1,2). "Wszechmogący" - przybliżony przekład hebr. imienia Bożego Szaddaj.

Zobacz rozdział