Rz 1,3

Adres
1 3 [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,


Zobacz rozdział