Rz 15,21

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Pobudki do napisania listu
15 21 lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go*.


Przypisy

15,21 - Iz 52,15.

Zobacz rozdział