Rz 16,1

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Polecenie diakonisty Feby
16 1 Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę* Kościoła w Kenchrach.


Przypisy

16,1 - Albo pełniła ona funkcje związane ze znanym później określeniem "diakonisa", albo też była po prostu na posłudze tamtejszego Kościoła. Por. Wstęp.

Zobacz rozdział