Rz 2,23

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
KONIECZNOŚĆ USPRAWIEDLIWIENIA DLA POGAN I ŻYDÓW
Usprawiedliwienia potrzebują także Żydzi
2 23 Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.


Zobacz rozdział