Rz 12,21nowy

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 12,21nowy
OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Miłość nieprzyjaciół
12 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!


Zobacz rozdział