Rz 8,1-2

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
OBDARZENIE ŻYCIEM NADPRZYRODZONYM
Życie według Ducha
8 1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie*, nie ma już potępienia. 2 Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.


Przypisy

8,1 - Tzn. w wewnętrznej spójni z Chrystusem, w Ciele Jego Mistycznym.

Zobacz rozdział