Sdz 1,34n

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Osiedlenie się pokoleń północnych i Edomitów
1 34 Amoryci zaś wypchnęli synów Dana na góry i nie pozwalali im zejść do doliny. 35 Amoryci trzymali się więc w Har-Cheres, Ajjalonie i w Szaalbin, lecz kiedy zaciążyła ręka pokolenia Józefa, wykonywali roboty przymusowe.


Zobacz rozdział