Sdz 11,29

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
JEFTE I MNIEJSI SĘDZIOWIE
Ślubowanie Jeftego i zwycięstwo
11 29 Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom.


Zobacz rozdział