Sdz 18,2

DODATKI
NADUŻYCIA W KULCIE JAHWE
Danici w poszukiwaniu ziemi
18 2 Wyprawili więc synowie Dana z granic swoich z pokolenia swego pięciu mężów, mężów walecznych z Sorea i Esztaol, aby przeszukiwali i badali ziemię. Rzekli do nich: «Idźcież, a przebadajcie ziemię!» Przyszli więc na górę Efraima, aż do domu Miki, i tam przenocowali.


Zobacz rozdział