Sdz 2,1

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Anioł Pana zapowiada Izraelitom nieszczęście
2 1 Anioł Pana* zstąpi z Gilgal do Bokim i rzekł: «Wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem was do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: Nie złamię przymierza mego z wami na wieki.


Przypisy

2,1 - "Anioł Pana" - widziany niejako Jego sobowtór (Rdz 16,7) pokazał się uprzednio Jozuemu w Gilgal: Joz 5,13-15. Takie zjawienie Anioła miało charakter ostrzeżenia. Por. Sdz 6,7-10.

Zobacz rozdział