Sdz 3,24

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
Ehud
3 24 Po jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie: «Z pewnością chce okryć sobie nogi* w letniej komnacie».


Przypisy

3,24 - Wschodni eufemizm oznaczający spełnienie potrzeb fizjologicznych: por. 1 Sm 24,4.

Zobacz rozdział