Sdz 4,4

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
DEBORA I BARAK*
Debora
4 4 W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lappidota.


Przypisy

4,1 - Wobec mocy Kananejczyków, której nie mogły sprostać pokolenia izraelskie postępujące niejednomyślnie, jedność okazała się koniecznością. Debora i Barak dążą do zjednoczenia (Sdz 5,15-18).

Zobacz rozdział