Sdz 6,23

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
GEDEON I ABIMELEK
Anioł zjawia się przed Gedeonem
6 23 Rzekł do niego Pan: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz».


Zobacz rozdział