Sdz 8,22

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
WALKI GEDEONA W ZAJORDANIU
Koniec życia Gedeona
8 22 W tym czasie mężowie izraelscy rzekli do Gedeona: «Panuj nad nami, ty, twój syn i twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów».


Zobacz rozdział