Sdz 9,23

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
PANOWANIE ABIMELEKA
Bunt mieszkańców Sychem przeciw Abimelekowi
9 23 Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimelekiem a możnymi z Sychem, i możni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi


Zobacz rozdział