Sdz 11,12

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
JEFTE I MNIEJSI SĘDZIOWIE
Pierwsze potyczki Jeftego z Ammonitami
11 12 Jefte wyprawił posłów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieć: «Co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem?»*


Przypisy

11,12 - Ziemia moabska była przedmiotem konfliktu pomiędzy Izraelem a Moabitami i Ammonitami od chwili zbliżenia się do niej Izraelitów w czasie podróży do Ziemi Obiecanej. Lb 21,21-31; Pwt 2,26-37.

Zobacz rozdział