Sdz 2,16

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Sędziowie
2 16 Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali.


Zobacz rozdział