Sdz 20,1

DODATKI
ZBRODNIA MIESZKAŃCÓW GIBEA I WOJNA Z BENIAMINITAMI
Izraelici postanawiają pomścić zbrodnię w Gibea
20 1 Wtedy wyszli wszyscy Izraelici i jak jeden mąż zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Beer-Szeby* wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa.


Przypisy

20,1 - Północna i południowa granica Izraela.

Zobacz rozdział