Sdz 4,11

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
DEBORA I BARAK*
Cheber Kenita
4 11 Cheber Kenita* oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów Chobaba, teścia Mojżesza. Rozbił swój namiot koło Dębu w Saannaim, w pobliżu Kedesz.


Przypisy

4,1 - Wobec mocy Kananejczyków, której nie mogły sprostać pokolenia izraelskie postępujące niejednomyślnie, jedność okazała się koniecznością. Debora i Barak dążą do zjednoczenia (Sdz 5,15-18).
4,11 - Por. Sdz 1,16; Lb 24,21.

Zobacz rozdział