Sdz 6,14

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
GEDEON I ABIMELEK
Anioł zjawia się przed Gedeonem
6 14 Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?»


Zobacz rozdział