Sdz 6,8

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
GEDEON I ABIMELEK
Wystapienie proroka
6 8 Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was wyprowadziłem z Egiptu i Ja was wywiodłem z domu niewoli.


Zobacz rozdział