Sdz 7,16

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
WYPRAWA WOJENNA
Zasadzka
7 16 Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie.


Zobacz rozdział