Sdz 7,25

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
WYPRAWA WOJENNA
Pościg
7 25 Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeeba przy tłoczni Zeeba. ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeeba przynieśli Gedeonowi za Jordan*.


Przypisy

7,25 - Por. Ps 83[82],12.

Zobacz rozdział