Sdz 8,30

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
WALKI GEDEONA W ZAJORDANIU
Koniec życia Gedeona
8 30 Gedeon miał siedemdziesięciu własnych synów, miał bowiem wiele żon.


Zobacz rozdział