Sdz 9,5

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
PANOWANIE ABIMELEKA
Abimelek królem
9 5 Udał się też do domu swego ojca w Ofra i na jednym kamieniu wymordował swoich braci, synów Jerubbaala, w liczbie siedemdziesięciu mężów*. Ocalał tylko Jotam, najmłodszy syn Jerubbaala, ponieważ się ukrył.


Przypisy

9,5 - Por. 2 Krl 10,1-17; 2 Krl 11,1-3.

Zobacz rozdział