So 1,15

Sąd Pański
1 15 Dzień ów będzie dniem gniewu*, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy,


Przypisy

1,15 - Por. Am 5,18 oraz sekwencję "Dies irae, dies illa".

Zobacz rozdział