So 2,4-7

Sąd nad obcymi narodami
2 4 Bo Gaza będzie opuszczona, Aszkelon zaś w pustynię się obróci, Aszdod w południe wypędzą i Ekron będzie zburzony*. 5 Biada zamieszkującym wybrzeże morskie - narodowi Kreteńczyków! Słowo Pańskie przeciwko wam; Kanaanie, ziemio filistyńska: «Zniszczę cię przez brak mieszkańców». 6 I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem - legowiskiem pasterzy i [miejscem] na zagrody dla trzód. 7 Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy: tam będą oni paśli* swe stada, w domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich, i odmieni ich los.


Przypisy

2,4 - Miasta Filistei.
2,7 - LXX: "tam się paść będą".

Zobacz rozdział