So 3,9

Obietnice mesjańskie
3 9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.


Zobacz rozdział