So 3,9n

Obietnice mesjańskie
3 9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. 10 Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa* z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą.


Przypisy

3,10 - Wlg: "synowie". Inni popr.: "od krańców północy".

Zobacz rozdział