Syr 24,3

Przemowa mądrości
24 3 Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię.


Zobacz rozdział