Syr 32

Wino
32 1 Jeśli posadzono cię na pierwszym miejscu, nie wbijaj się w pychę, bądź między nimi jak jeden z nich, miej staranie o nich, a dopiero potem usiądź! 2 Gdy wykonasz wszystko, co do ciebie należy, zajmij swoje miejsce, abyś się radował wraz z nimi i otrzymał wieniec za umiejętność kierowania ucztą. 3 Mów, starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce*. 4 A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie! 5 Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie. 6 Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tak melodia muzyków przy słodkim winie. 7 Przemów, młodzieńcze, jeśli już musisz, skoro cię o to usilnie dwa razy proszono. 8 Mów zwięźle, w niewielu słowach [zamknij] wiele treści, okaż, że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie milczeć. 9 Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj! 10 Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność. 11 Gdy przyjdzie czas, powstań, nie bądź ostatni, idź szybko do domu i nie postępuj lekkomyślnie! 12 Tam możesz się zabawić i czynić, co ci się podoba, ale nie grzesz mową zuchwałą! 13 Za wszystko wysławiaj Tego, który cię stworzył i który cię upaja swoimi dobrami.
Bojaźń Boża
14 Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą [Jego] upodobanie. 15 Ten, kto bada Prawo, życie swe nim wypełni, ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku. 16 Którzy się Pana boją, zrozumieją Prawo*, a ich sprawiedliwość jak światło zabłyśnie. 17 Człowiek grzeszny unika nagany i według swej woli tłumaczy Prawo. 18 Człowiek roztropny nie gardzi myślą [obcą], a głupi* i pyszny niczym się nie przejmuje. 19 Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu*. 20 Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś nogą nie uderzył o kamień. 21 Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód 22 i miej się na baczności na swoich ścieżkach!* 23 We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania. 24 Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał Panu, nie poniesie szkody.


Przypisy

3 - W czasie uczty były śpiewy i muzyka.
16 - Popr. wg hebr.; gr.: "otrzymają wyrok".
18 - Popr. wg hebr.; gr.: "obcy".
19 - Inni: "dzisiaj nie zmieniając zdania".
22 - Popr. wg hebr.; gr.: "wobec dzieci".

Zobacz rozdział