Syr 44,16

Chwała Boża w historii Izraela
Henoch
44 16 Henoch podobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia* dla pokoleń.


Przypisy

16 - "Nawrócenia" - hebr.: "znajomość" [Boga]. Por. Rdz 5,24 (LXX); Hbr 11,5.

Zobacz rozdział