Syr 44,18

Chwała Boża w historii Izraela
Noe
44 18 [Pan] zawarł z nim wieczny przymierze, by już więcej nie zgładzić potopem wszystkiego, co żyje*.


Przypisy

18 - "co żyje" - dosł. "ciała".

Zobacz rozdział