Syr 47

Chwała Boża w historii Izraela
Natan i Dawid
47 1 Po nim powstał Natan, aby być prorokiem za dni Dawida*. 2 Jak tłuszcz się oddziela od ofiar dziękczynnych, tak Dawid - od synów Izraela. 3 Z lwami igrał jakby z koźlętami i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec*. 4 Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem z procy obalił pychę Goliata?* 5 Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy jego taką siłę, że zgładził człowieka potężnego w walce i wywyższył moc swego ludu. 6 Tak wysławiano go po dziesięć tysięcy razy i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana, przynosząc mu koronę chwały*. 7 Albowiem starł nieprzyjaciół znajdujących się wokół, zniszczył wrogich Filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego. 8 Każdym swym czynem oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu; słowami uwielbienia* z całego serca swego śpiewał hymny i umiłował Tego, który go stworzył. 9 * Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy i mile płynął dźwięk ich głosów; 10 świętom nadał przepych i upiększył doskonale uroczystości, aby wychwalano święte imię Pana i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem. 11 Pan darował mu grzechy, moc jego podniósł na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał tron chwały w Izraelu*.
Salomon
12 Po nim nastał syn rozumny, który dzięki niemu mógł mieszkać bezpiecznie. 13 Salomon królował w czasie spokojnym, Bóg dał mu wokoło pokój, aby postawił dom Jego imieniu i przygotował przybytek na wieki*. 14 Jakże byłeś mądry w swojej młodości i napełniony rozumem, jakby rzeką!* 15 Dusza twa okryła ziemię i zasypałeś ją zagadkowymi przypowieściami*. 16 Do odległych wysp doszło twe imię, przez swój pokój byłeś umiłowany; 17 z powodu hymnów, przysłów, przypowieści i odpowiedzi podziwiały cię kraje*. 18 W imię Pana Boga, który jest nazwany Bogiem Izraela, nazbierałeś złota jak cyny i jak ołowiu nagromadziłeś srebra*. 19 Niestety, kobietom wydałeś swe lędźwie i wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem*. 20 Splamiłeś swą chwałę, zhańbiłeś swoje potomstwo, sprowadzając gniew na dzieci i napełniając je smutkiem z powodu twojej głupoty: 21 ponieważ powstała podwójna władza najwyższa i z Efraima poczęło się zbuntowane królestwo. 22 Pan jednak nie pozbawił go miłosierdzia swego i nie cofnął żadnego słowa ani nie odmówił wybranemu swemu potomka, i nie zatracił potomstwa tego, który Go umiłował; Jakubowi zostawił Resztę, a korzeń z niej Dawidowi.
Roboam
23 Salomon spoczął z przodkami swymi i pozostawił po sobie potomka, najgłupszego z ludu i pozbawionego rozumu, Roboama*, który swym zamysłem wywołał odstępstwo narodu.
Jeroboam*
24 Jeroboam, syn Nebata, sprawił, że Izrael zgrzeszył i wprowadził Efraima na drogę grzechu, a grzechy ich tak bardzo się mnożyły, że wypędziły ich z własnej ziemi. 25 Oddawali się wszelkim niegodziwościom, aż przyszła na nich pomsta.


Przypisy

1 - Por. 1 Sm 7; 2 Sm 12.
3 - Por. 1 Sm 17,34n.
4 - Por. 1 Sm 17,40-54.
6 - Por. 1 Sm 18,7; 2 Sm 5,1-3.
8 - Tj. psalmami. Por. 2 Sm 23,1.
9 - Por. 1 Krn 16,4-43.
11 - Por. 2 Sm 7,5-17; 2 Sm 11,2-12,13.
13 - Por. 1 Krl 5,17-19; 1 Krl 6,1-38.
14 - Por. 1 Krl 3,4-28.
15 - Por. 1 Krl 5,9-14.
17 - Por. 1 Krl 10,1-10.
18 - Por. 1 Krl 10,14-27.
19 - Por. 1 Krl 11,1-13.
23 - Por. 1 Krl 12,1-20.
24 - Por. 1 Krl 12,26-13,10; 1 Krl 13,33n; 2 Krl 17,7-23.

Zobacz rozdział