Syr 49

Chwała Boża w historii Izraela
Jozjasz*
49 1 Pamięć o Jozjaszu - to zmieszane kadzidło, przygotowane pracą tego, kto robi wonności; w ustach każdego jest słodka jak miód i jak muzyka na uczcie przy winie. 2 On osiągnął powodzenie w nawróceniu ludu i usunął obrzydliwość bezprawia. 3 Kierował prosto do Pana swe serce, a w czasie bezprawia umocnił pobożność.
Ostatni królowie i Jeremiasz
4 Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza wszyscy dopuszczali się przestępstw, opuścili bowiem prawo Najwyższego. Królowie Judy zniknęli. 5 Dali bowiem moc swoją innym i chwałę swoją narodowi obcemu, 6 który podpalił wybrane Miasto Przybytku i spustoszył jego ulice, 7 według słów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem, jego, który w łonie matki był poświęcony na proroka, aby wyrywał, tracił i niszczył, jak również budował i sadził*.
Ezechiel
8 Ezechiel oglądał widzenie chwały, jakie okazał mu [Pan] na rydwanie cherubów*. 9 Wspominał On też o Hiobie*, który trzymał się dróg sprawiedliwości. 10 A kości dwunastu proroków niech wypuszczą pędy* ze swego grobu, pocieszyli bowiem Jakuba i wybawili go niezawodną nadzieją.
Zorobabel i Jozue
11 Jakże sławić mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej ręce*, 12 również i Jozuego, syna Josadaka, którzy za dni swoich zbudowali Dom - wznieśli święty Przybytek Panu, przeznaczony do wiecznej chwały*.
Nehemiasz
13 Pamięć o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie! On nam podniósł mury rozwalone, postawił bramy i zasuwy i odnowił nasze domy*.
Wielkość patriarchów
14 Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi został uniesiony*. 15 Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef, zwierzchnik braci, podpora ludu, którego zwłoki doznały takiej opieki*. 16 Sem i Set cieszą się chwałą wśród ludzi, a ponad wszystkimi żyjącymi stworzeniami - Adam.


Przypisy

1 - Por. 2 Krl 22n.7 - Por. Jr 1,5.10; Lm 1,4; Lm 2,3.
8 - Por. Ez 1n; Ez 8-10.
9 - Popr. wg hebr.; gr. czytał te same spółgłoski, lecz podłożył inne samogłoski, stąd ma: o "wrogach pod ulewnym deszczem". Por. Ez 14,14.20.
10 - Zob. Syr 46,12.
11 - Por. Ag 2,23.
12 - Por. Ezd 3,8-11; Ag 1,12; Ag 2,3-9.
13 - Por. Ne 2,11-4,17.
14 - Zob. Syr 44,16.
15 - Por. Rdz 50,25n.

Zobacz rozdział