Syr 10,28

Pokora i prawda
10 28 Synu, ze skromnością dbaj o cześć dla swej osoby i oceniaj siebie w sposób należyty.


Zobacz rozdział