Syr 11,10-25

Potrzeba rozwagi
11 10 Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz.
Ufność w Panu
11 Niejeden pracuje, trudzi się i spieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle. 12 Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z nędzy 13 i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało. 14 Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana*. 17 * Dar Pana spocznie na ludziach bogobojnych, a upodobanie Jego na zawsze zapewni im szczęście. 18 Niejeden wzbogacił się mozołem i swoją chciwością, a oto udział jego w nagrodzie: 19 gdy powie: «Znalazłem odpoczynek i teraz mogę żyć z moich dostatków» - nie wie, ile czasu minie, a zostawi je innym i umrze*. 20 Trwaj w przymierzu* twoim i bądź mu oddany, a wypełniając je zestarzej się! 21 Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika, ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie, albowiem łatwą jest rzeczą w oczach Pana natychmiast i niespodziewanie wzbogacić ubogiego. 22 Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych i prędko zakwitnie Jego błogosławieństwo. 23 Nie mów: «Czego potrzebuję i jakie dobra mam mieć od tej chwili?» 24 Nie mów: «Wystarczam sam sobie i jakież zło może mnie obecnie spotkać?» 25 W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach, a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności.


Przypisy

14 - Por. 1 Sm 2,6nn; Hi 1,21; Hi 2,10; Iz 45,7.
17 - Przed tym wierszem wiele rkp oraz Wlg czyta: "15 Mądrość, wiedza i znajomość Praw [są] od Pana, miłość drogi dobrych czynów [są] od Niego. 16 Błąd i mrok stworzone są dla grzeszników, a dla tych, którzy są dumni z niegodziwości, nieszczęścia będą towarzyszami starości".
19 - Por. Ps 49[48],17-21; Łk 12,16-20.
20 - Hebr.: "w zawodzie".

Zobacz rozdział