Syr 14,10

Zazdrość i skąpstwo*
14 10 Oko złe zazdrości chleba, i brakuje go na jego stole.


Przypisy

3 - Por. Koh 5,9; Koh 6,2.

Zobacz rozdział