Syr 2,6

Bojaźń Boża w doświadczeniach
2 6 Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!


Zobacz rozdział