Syr 22,25

Wierność w przyjaźni
22 25 Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela i nie będę się przed nim ukrywał;


Zobacz rozdział