Syr 36,1-11

Modlitwa o wybawienie Izraela
36 1 Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody, 2 wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. 3 Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim! 4 Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! 5 Odnów znaki i powtórz cuda*, wsław rękę i prawe ramię! 6 Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga! 7 Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła*. 8 Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę! 9 Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią: «Prócz nas nie ma nikogo!» 10 Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. 11 Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego*.


Przypisy

5 - Te, jakie się działy w czasie wyjścia Żydów z niewoli egipskiej (Wj 7-15).
7 - Hebr.: "Przyspiesz czas i bacz na koniec, bo któż ci może powiedzieć: Co czynisz?"
11 - Por. Wj 4,22; Pwt 7,6; Jr 31,9; Oz 11,1. Co do imienia "Izrael" - zob. Rdz 32,25-29.

Zobacz rozdział